2019
12.30

Raport bieżący nr 55/2019

Zarząd ELKOP SE z siedzibą w Płocku niniejszym w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 87/2018 z dnia 14.12.2018 r. informuje, że w dniu 30.12.2019 r., na mocy postanowień Umowy pożyczki pieniężnej zawartej
w dniu 14.12.2018 r. przez Emitenta jako (...) Czytaj dalej

2019
12.30

Raport bieżący nr 54/2019

Zarząd ELKOP SE w Płocku niniejszym informuje, że w dniu 30.12.2019 r. Emitent jako Pożyczkobiorca zawarł Umowę pożyczki pieniężnej ze spółką FON SE z siedzibą w Tallinie, Estonia _numer w rejestrze Ariregister Estonia: 14617916_ jako (...) Czytaj dalej

2019
12.24

Raport bieżący nr 53/2019

Zarząd ELKOP SE z siedzibą w Płocku niniejszym informuje, iż w dniu 23.12.2019 r. do Spółki wpłynęło zawiadomienie o transakcjach osoby blisko związanej, o których mowa art. 19 ust. 1 Rozporządzenia MAR.

Pełną treść otrzymanego (...) Czytaj dalej

2019
12.20

Raport bieżący nr 52/2019

Zarząd ELKOP SE z siedzibą w Płocku niniejszym informuje, iż w dniu 19.12.2019 r. do Spółki wpłynęło zawiadomienie o transakcjach osoby blisko związanej, o których mowa art. 19 ust. 1 Rozporządzenia MAR.

Pełną treść otrzymanego (...) Czytaj dalej

2019
12.20

Raport bieżący nr 51/2019

Zarząd ELKOP SE z siedzibą w Płocku informuje, że w dniu 19.12.2019 r. do Spółki wpłynęło zawiadomienie w trybie art. 69 Ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach (...) Czytaj dalej

2019
12.20

Raport bieżący nr 50/2019

Zarząd ELKOP SE z siedzibą w Płocku informuje, że w dniu 19.12.2019 r. do Spółki wpłynęło zawiadomienie Spółki Patro Invest OÜ z siedzibą w Tallinie, Estonia, w trybie art. 69 Ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów (...) Czytaj dalej

2019
12.11

Raport bieżący nr 49/2019

Zarząd ELKOP SE z siedzibą w Płocku niniejszym informuje, iż w dniu 10.12.2019 r. do Spółki wpłynęło zawiadomienie o transakcjach osoby blisko związanej, o których mowa art. 19 ust. 1 Rozporządzenia MAR.

Pełną treść otrzymanego (...) Czytaj dalej

2019
12.02

Raport bieżący nr 48/2019

Zarząd ELKOP SE w Płocku w załączeniu do niniejszego raportu przekazuje treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 02.12.2019 r.

Załączniki:

2019
12.02

Raport bieżący nr 47/2019

Zarząd ELKOP SE w Płocku przekazuje do publicznej wiadomości wykaz akcjonariuszy posiadających, co najmniej 5% głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki w dniu 02.12.2019 r.
Akcjonariusz: PATRO INVEST OÜ, Tallinn, Estonia
Liczba (...) Czytaj dalej