2020
02.26

Raport bieżący nr 9/2020

Zarząd ELKOP SE w Płocku niniejszym zawiadamia o zwołaniu na dzień 24 marca 2020 r. na godzinę 12:00 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, które odbędzie się w Płocku _09-402_ przy ul. Padlewskiego 18C.

Pełna treść ogłoszenia o zwołaniu (...) Czytaj dalej

2020
02.25

Raport bieżący nr 8/2020

Zarząd ELKOP SE z siedzibą w Płocku informuje, że w dniu 25.02.2019 r. do Spółki wpłynął wniosek akcjonariusza Patro Invest OÜ o zwołanie Walnego Zgromadzenia w trybie art. 400 § 1 ksh przez Zarząd Emitenta, w najbliższym możliwym terminie (...) Czytaj dalej

2020
02.07

Raport bieżący nr 7/2020

Zarząd ELKOP SE z siedzibą w Płocku niniejszym informuje, że w dniu 6 lutego 2020 r. otrzymał od rzeczoznawców majątkowych, sporządzone na zlecenie Emitenta wyceny nieruchomości inwestycyjnych stanowiących własność Spółki.

Emitent informuje, (...) Czytaj dalej

2020
02.05

Raport bieżący nr 6/2020

Zarząd ELKOP SE z siedzibą w Płocku niniejszym informuje, że w dniu 5 lutego 2020 r. odbył spotkanie
z pełnomocnikiem podmiotu zainteresowanego nabyciem nieruchomości Spółki w Chorzowie.

Emitent informuje, że na obecnym etapie potencjalny (...) Czytaj dalej