2020
03.24

Raport bieżący nr 13/2020

Zarząd ELKOP SE w Płocku w załączeniu do niniejszego raportu przekazuje treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 24.03.2020 r.

Załączniki:

2020
03.24

Raport bieżący nr 12/2020

Zarząd ELKOP SE w Płocku przekazuje do publicznej wiadomości wykaz akcjonariuszy posiadających, co najmniej 5% głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki w dniu 24.03.2020 r.

Akcjonariusz: PATRO INVEST OÜ, Tallinn, Estonia
Liczba (...) Czytaj dalej

2020
03.06

Raport bieżący nr 11/2020

Zarząd ELKOP SE z siedzibą w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 6/2020 z dnia 05.02.2020 r. niniejszym informuje, że Emitent zakończył negocjacje z potencjalnym inwestorem zainteresowanym zakupem nieruchomości Spółki w Chorzowie. Emitent informuje, (...) Czytaj dalej

2020
03.06

Raport bieżący nr 10/2020

Zarząd spółki ELKOP SE z siedzibą w Płocku informuje, że w dniu 06.03.2019 r. na podstawie pobranego drogą elektroniczną odpisu aktualnego Spółki, powziął informację o zmian w rejestrze KRS Spółki.

Emitent informuje, że Sąd Rejonowy dla (...) Czytaj dalej