2020
04.30

Raport bieżący nr 18/2020

Zarząd ELKOP SE z siedzibą w Płocku, ul. Padlewskiego 18C, 09-402 Płock, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla Miasta Stołecznego Warszawy w Warszawie XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000782225, NIP 6270011620, REGON (...) Czytaj dalej

2020
04.29

Raport kwartalny Q 1/2020

WYBRANE DANE FINANSOWE:

Czytaj więcej >>

2020
04.24

Raport bieżący nr 17/2020

Zarząd spółki ELKOP S.E. z siedzibą w Płocku informuje, że w dniu 24.04.2020r. na podstawie pobranego drogą elektroniczną odpisu aktualnego Spółki, powziął informację o rejestracji w dniu 24.04.2020 r. zmian w rejestrze KRS Spółki.

Emitent (...) Czytaj dalej

2020
04.24

Raport bieżący nr 16/2020

Zarząd ELKOP SE z siedzibą w Płocku niniejszym w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 3/2020 z dnia 29.01.2020 r. w sprawie harmonogramu przekazywania raportów okresowych w 2020 roku informuje, że niniejszym dokonuje zmiany terminu publikacji raportu (...) Czytaj dalej

2020
04.24

Raport bieżący nr 15/2020

Zarząd Elkop SE z siedzibą w Płocku niniejszym informuje, że w związku z prowadzonymi przez Spółkę pracami nad raportem za pierwszy kwartał 2020 roku, Zarząd Emitenta w dniu 24.04.2020 r. podjął decyzję o dokonaniu na dzień 31.03.2020 r. wyceny (...) Czytaj dalej

2020
04.08

Raport roczny R 2019

WYBRANE DANE FINANSOWE:

Czytaj więcej >>

2020
04.07

Raport bieżący nr 14/2020

Zarząd ELKOP SE z siedzibą w Płocku w nawiązaniu do raportu bieżącego ESPI nr 4/2020 z dnia 29.01.2020 r. oraz nr 5/2020 z dnia 30.01.2020 r., w wykonaniu umowy przedwstępnej z dnia 30.01.2020 r. w dniu 07.04.2020 r. zawarł z Podkarpackim Związkiem (...) Czytaj dalej