2020
06.29

Raport kwartalny Q 1/2020

WYBRANE DANE FINANSOWE:

Czytaj więcej >>

2020
06.29

Raport bieżący nr 27/2020

Zarząd ELKOP SE w Płocku niniejszym informuje, że w dniu 29.06.2020 r. Emitent przekaże do publicznej wiadomości skorygowane skrócone kwartalne sprawozdanie finansowe za pierwszy kwartał 2020 roku.

Korekta sprawozdania finansowego za pierwszy (...) Czytaj dalej

2020
06.24

Raport roczny R 2019

Czytaj więcej >>

2020
06.24

Raport bieżący nr 26/2020

Zarząd ELKOP SE w Płocku niniejszym informuje, że w dniu 24.06.2020 r. Emitent przekaże do publicznej wiadomości skorygowane sprawozdanie finansowe za rok 2019 wraz z raportem Biegłego Rewidenta do skorygowanego sprawozdania finansowego (...) Czytaj dalej

2020
06.19

Raport bieżący nr 25/2020

Zarząd ELKOP SE z siedzibą w Płocku niniejszym w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 54/2019 z dnia 30.12.2019 r. informuje, że w dniu 19.06.2020 r., Emitent dokonał częściowej spłaty zadłużenia wobec spółki FON SE z siedzibą w Tallinie, Estonia (...) Czytaj dalej

2020
06.19

Raport bieżący nr 24/2020

Zarząd ELKOP SE w Płocku niniejszym informuje, że w dniu 19.06.2020 r. Emitent zawarł z pożyczkodawcą spółką DAMF Inwestycje S.A. z siedzibą w Płocku _KRS 0000410606_, aneks do Umowy pożyczki pieniężnej z dnia 16.06.2020 r. o zawarciu której (...) Czytaj dalej

2020
06.16

Raport bieżący nr 23/2020

Zarząd ELKOP SE z siedzibą w Płocku niniejszym w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 25/2019 z dnia 27.06.2019 r. informuje, że w dniu 16.06.2020 r., Emitent dokonał częściowej spłaty zadłużenia wobec spółki FON SE z siedzibą w Tallinie, Estonia (...) Czytaj dalej

2020
06.16

Raport bieżący nr 22/2020

Zarząd ELKOP SE z siedzibą w Płocku niniejszym w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 25/2019 z dnia 27.06.2019 r. informuje, że w dniu 16.06.2020 r., Emitent dokonał wcześniejszej całkowitej spłaty zadłużenia wobec spółki INVESTMENT FRIENDS SE z (...) Czytaj dalej

2020
06.16

Raport bieżący nr 21/2020

Zarząd ELKOP SE w Płocku niniejszym informuje, że w dniu 16.06.2020 r. Emitent jako Pożyczkobiorca zawarł Umowę pożyczki pieniężnej ze spółką DAMF Inwestycje S.A. z siedzibą w Płocku _KRS 0000410606_ jako Pożyczkodawcą.

Na mocy Umowy z (...) Czytaj dalej

2020
06.10

Raport bieżący nr 20/2020

Zarząd ELKOP SE z siedzibą w Płocku niniejszym informuje, że Rada Nadzorcza Emitenta na podstawie rekomendacji wydanej przez Komitet Audytu ELKOP SE na posiedzeniu w dniu 10.06.2020 r., wybrała Firmę Audytorską INTERFIN Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie (...) Czytaj dalej