2020
07.22

Raport bieżący nr 30/2020

Zarząd ELKOP SE w Płocku niniejszym w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 29/2020 z dnia 20 lipca 2020 r. w sprawie zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 18 sierpnia 2020 r., w załączeniu przekazuje Sprawozdanie Rady Nadzorczej Spółki z (...) Czytaj dalej

2020
07.20

Raport bieżący nr 29/2020

Zarząd ELKOP SE w Płocku niniejszym zawiadamia o zwołaniu na dzień 18 sierpnia 2020 r. na godzinę 13:00 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, które odbędzie się w Płocku _09-402_ przy ul. Padlewskiego 18C.

Pełna treść ogłoszenia o zwołaniu (...) Czytaj dalej

2020
07.17

Raport bieżący nr 28/2020

Zarząd ELKOP SE z siedzibą w Płocku, niniejszym w wykonaniu obowiązku określonego w art. 504 ksh po raz pierwszy zawiadamia akcjonariuszy o zamiarze połączenia ELKOP SE z siedzibą w Płocku jako Spółką Przejmującą ze spółką DAMF Inwestycje S.A. z (...) Czytaj dalej