2020
09.29

Raport bieżący nr 45/2020

Zarząd spółki ELKOP SE z siedzibą w Płocku, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000782225 niniejszym po raz pierwszy wzywa Akcjonariuszy posiadających akcje Emitenta w formie dokumentu, do ich złożenia w (...) Czytaj dalej

2020
09.25

Raport bieżący nr 44/2020

Zarząd ELKOP SE z siedzibą w Płocku niniejszym informuje, iż w dniu 25.09.2020 r. do Spółki wpłynęły dwa powiadomienia o transakcjach osoby blisko związanej, o których mowa art. 19 ust. 1 Rozporządzenia MAR.

Pełną treść otrzymanych (...) Czytaj dalej

2020
09.25

Raport bieżący nr 43/2020

Zarząd ELKOP SE z siedzibą w Płocku informuje, że w dniu 25.09.2020 r. do Spółki wpłynęło zawiadomienie
w trybie art. 69 Ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o (...) Czytaj dalej

2020
09.25

Raport bieżący nr 42/2020

Zarząd ELKOP SE z siedzibą w Płocku informuje, że w dniu 25.09.2020 r. do Spółki wpłynęło zawiadomienie Spółki Patro Invest OÜ z siedzibą w Tallinie, Estonia, w trybie art. 69 Ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów (...) Czytaj dalej

2020
09.17

Raport półroczny P 2020

WYBRANE DANE FINANSOWE:

Czytaj więcej >>

2020
09.11

Raport bieżący nr 41/2020

Zarząd ELKOP SE z siedzibą w Płocku w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 3/2020 z dnia 29.01.2020 r.
w sprawie harmonogramu przekazywania raportów okresowych w 2020 roku informuje, że niniejszym dokonuje zmiany terminu publikacji raportu okresowego (...) Czytaj dalej