2020
10.30

Raport bieżący nr 54/2020

Zarząd spółki ELKOP SE z siedzibą w Płocku, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000782225 niniejszym po raz trzeci wzywa Akcjonariuszy posiadających akcje Emitenta w formie dokumentu, do ich złożenia w (...) Czytaj dalej

2020
10.21

Raport bieżący nr 53/2020

Zarząd ELKOP SE z siedzibą w Płocku niniejszym informuje, iż w dniu 21.10.2020 r. do Spółki wpłynęło powiadomienie o transakcjach osoby blisko związanej, o których mowa art. 19 ust. 1 Rozporządzenia MAR.

Pełną treść otrzymanego (...) Czytaj dalej

2020
10.15

Raport bieżący nr 52/2020

Zarząd ELKOP SE z siedzibą w Płocku niniejszym informuje, iż w dniu 15.10.2020 r. do Spółki wpłynęło powiadomienie o transakcjach osoby blisko związanej, o których mowa art. 19 ust. 1 Rozporządzenia MAR.

Pełną treść otrzymanego (...) Czytaj dalej

2020
10.15

Raport bieżący nr 51/2020

Zarząd spółki ELKOP SE z siedzibą w Płocku, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000782225 niniejszym po raz pierwszy wzywa Akcjonariuszy posiadających akcje Emitenta w formie dokumentu, do ich złożenia w (...) Czytaj dalej

2020
10.09

Raport bieżący nr 50/2020

Zarząd spółki ELKOP SE z siedzibą w Płocku, niniejszym informuje, że Spółka zamierza prowadzić jednolitą praktykę w zakresie publikacji wskaźników finansowych w raportach okresowych Spółki poprzez odstąpienie od publikacji alternatywnych (...) Czytaj dalej

2020
10.07

Raport bieżący nr 49/2020

Zarząd ELKOP SE z siedzibą w Płocku informuje, że w dniu 07.10.2020 r. do Spółki wpłynęło zawiadomienie
w trybie art. 69 Ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o (...) Czytaj dalej

2020
10.07

Raport bieżący nr 48/2020

Zarząd ELKOP SE z siedzibą w Płocku informuje, że w dniu 07.10.2020 r. do Spółki wpłynęło zawiadomienie Spółki Patro Invest OÜ z siedzibą w Tallinie, Estonia, w trybie art. 69 Ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów (...) Czytaj dalej

2020
10.07

Raport bieżący nr 47/2020

Zarząd ELKOP SE z siedzibą w Płocku niniejszym informuje, iż w dniu 07.10.2020 r. do Spółki wpłynęło powiadomienie o transakcjach osoby blisko związanej, o których mowa art. 19 ust. 1 Rozporządzenia MAR.

Pełną treść otrzymanego (...) Czytaj dalej

2020
10.01

Raport bieżący nr 46/2020

Zarząd ELKOP SE z siedzibą w Płocku niniejszym informuje, iż w dniu 01.10.2020 r. do Spółki wpłynęło powiadomienie o transakcjach osoby blisko związanej, o których mowa art. 19 ust. 1 Rozporządzenia MAR.

Pełną treść otrzymanego (...) Czytaj dalej