2020
12.28

Raport bieżący nr 60/2020

Zarząd ELKOP SE z siedzibą w Płocku informuje, że w dniu 28.12.2020 r. do Spółki wpłynęło zawiadomienie
w trybie art. 69 Ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o (...) Czytaj dalej

2020
12.28

Raport bieżący nr 59/2020

Zarząd ELKOP SE z siedzibą w Płocku informuje, że w dniu 28.12.2020 r. do Spółki wpłynęło zawiadomienie Spółki Patro Invest OÜ z siedzibą w Tallinie, Estonia, w trybie art. 69 Ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów (...) Czytaj dalej

2020
12.28

Raport bieżący nr 58/2020

Zarząd spółki ELKOP SE z siedzibą w Płocku informuje, że w dniu 28.12.2020 r. na podstawie pobranego drogą elektroniczną odpisu aktualnego Spółki, powziął informację o rejestracji zmian w rejestrze KRS Spółki.

Emitent informuje, że Sąd (...) Czytaj dalej

2020
12.28

Raport bieżący nr 57/2020

Zarząd ELKOP SE z siedzibą w Płocku niniejszym informuje, iż w dniu 28.12.2020 r. do Spółki wpłynęło powiadomienie o transakcjach osoby blisko związanej, o których mowa art. 19 ust. 1 Rozporządzenia MAR.

Pełną treść otrzymanego (...) Czytaj dalej

2020
12.01

Raport bieżący nr 56/2020

Zarząd spółki ELKOP SE z siedzibą w Płocku, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000782225 niniejszym po raz piaty wzywa Akcjonariuszy posiadających akcje Emitenta w formie dokumentu, do ich złożenia w (...) Czytaj dalej