2021
01.28

Uchwała Nr 74/2021 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 28 stycznia 2021 r. w sprawie dopuszczenia i wprowadzenia do obrotu giełdowego na Głównym Rynku GPW akcji zwykłych na okaziciela serii B spółki ELKOP SE

§ 1

Zarząd Giełdy (...) Czytaj dalej

2021
01.13

Raport bieżący nr 2/2021

Zarząd Spółki ELKOP SE z siedzibą w Płocku niniejszym przekazuje terminy publikacji raportów okresowych
w roku 2021.

Raporty kwartalne publikowane będą przez Spółkę w roku 2021 w następujących datach:
Jednostkowy raport za I (...) Czytaj dalej

2021
01.12

Raport bieżący nr 1/2021

Zarząd ELKOP SE z siedzibą w Płocku niniejszym informuje że w związku z połączeniem Emitenta oraz spółki DAMF Inwestycje S.A. z siedzibą w Płocku jako spółki przejmowanej o czym Emitent informował raportem bieżącym nr 58/2020 z dnia 28.12.2020 r. (...) Czytaj dalej